Що таке гдк і вимір гранично допустимої концентрації шкідливих речовин

78

Сучасні промислові об’єкти виділяють в атмосферу безліч різних шкідливих домішок. Контроль вмісту небезпечних речовин здійснюється за допомогою спеціальних екологічних нормативів. Використання параметрів гдк дозволяє аналізувати якість не тільки повітря, але і води, грунту. Щоб правильно оцінювати стан навколишнього середовища, показники гранично допустимої концентрації розраховуються для кожного елемента або речовини.

Розшифровка поняття гдк

Показник гранично допустимої концентрації (так розшифровується абревіатура гдк) хімічних елементів і їх сполук в навколишньому середовищі затверджений в законодавчому порядку. Норматив визначає допустиму концентрацію речовин, при якій у людини не спостерігається патологічних змін в організмі або захворювань.

Визначення значення гдк умовно і періодично переглядається. Також норматив може мати різні значення в окремих країнах, оскільки встановлюється з граничного значення шкідливого чинника, при якому перебування в конкретній зоні вважається безпечним. Вимірюється гдк в різних одиницях, виходячи з типу об’єкта, в якому міститься деяка речовина.

як варіант, для аналізу стану водойм використовують міліграм на куб. Дециметр, для повітря – міліграм на куб.метр, для грунту – міліграм на кілограм.

Існуюча класифікація

Для оцінки забруднення навколишнього середовища використовують різні класифікації показника гдк. Найчастіше аналізують наступні нормативи вмісту шкідливих речовин:

  • гдк робочої зони-норматив забруднюючих речовин, що не викликають захворювань або відхилень у здоров’ї, виходячи з 8-годинного робочого дня при 40 годинному робочому тижні протягом усього трудового стажу. При цьому розглядаються окремо показники гдк в атмосферному повітрі і в повітрі виробничих приміщень;
  • середньодобовий параметр визначає концентрацію забруднюючих елементів в повітрі населених місць, що не викликають негативного непрямого або прямого впливу на організм людини. Аналіз гдк проводиться для попередження мутагенних, канцерогенних, загальнотоксичних впливів;
  • максимально разова гдк передбачає короткочасний вплив на організм людини (менше 20 хвилин). Норматив встановлюється з метою попередження прояву рефлекторних реакцій (зміни нюху, активності біоелектричної головного мозку, світлочутливості очей).

Способи визначення значення гдк

Для контролю вмісту небезпечних елементів у навколишньому середовищі використовують різні методи, виходячи з поставлених завдань:

  • проведення лабораторних досліджень вимагає тривалого часу, зате забезпечує точний аналіз. Використовуються кілька видів досліджень робочої зони (інфрачервона і ультрафіолетова спектроскопія, газова хроматографія);
  • експрес-метод дозволяє швидко визначити концентрацію шкідливих речовин в атмосфері. Досить прокачати повітря через індикаторну трубку, що містить реагент. Звичайно, такий метод не є точним;

Контроль над вмістом певних речовин в робочій зоні (наприклад, етилбензолу) проводиться за спеціальними методиками, затвердженими міністерством охорони здоров’я.

Для забезпечення нормальних умов праці (безпечних для здоров’я) важливо постійно оцінювати якість повітря робочої зони. Контроль параметрів гдк шкідливих речовин проводиться на найбільш характерних робочих місцях. Забір матеріалу займає 15-20 хвилин. Результати вимірювань записують в спеціальний журнал. Періодичність проведення контролю визначається декількома факторами (класом небезпеки шкідливої речовини, часом перебування персоналу на робочому місці, характером технологічного процесу та іншими).

Для мінімізації впливу шкідливих домішок робочий персонал використовує засоби індивідуального захисту. Тривале перебування в приміщенні з підвищеною концентрацією небезпечних речовин може привести до серйозних проблем зі здоров’ям. Тому запорукою збереження здоров’я буде правильно сконструйована і розміщена система вентиляції. Також на виробництвах встановлюють системи уловлювання та утилізації шкідливих домішок.

для забезпечення безпечних умов життєдіяльності людини, збереження навколишнього середовища важливо контролювати рівень вмісту шкідливих речовин у воді, повітрі, грунті. Щоб скласти об’єктивну оцінку гранично допустимої концентрації небезпечних елементів, рекомендується використовувати різні методи збору даних.